Program do zarządzania budynkami i nieruchomościami

Oprogramowanie do zarządzania awariami i usterkami bydynków i nieruchomości przeznaczone jest dla firm prowadzących działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych.

Wybrane funkcjonalności oprogramowania:

 • przyjmowanie zgłoszeń przez stronę WWW administratora;

 • baza zasobów mieszkaniowych i ich właścieli;

 • baza lokatorów zgłaszających awarie i usterki;

 • baza aktualnych umów podpisanych z wykonawcami;

 • baza zgłoszeń (spraw) z podziałem na Moje Sprawy, Wszystkie Sprawy, Do Wiadomości, Do Zaopiniowania;

 • archiwum spraw;

 • moduł raportowania;

 • zbieranie i udostępnianie danych związanych z prowadzoną sprawą od momentu przyjęcia zgłoszenia od lokatora przez pracownika firmy zarządzającej nieruchomością do momentu zapłaty firmie zewnętrznej za wykonane prace związane z likwidacją awarii, usterki czy wykonaniem remontu;

 • szybki dostęp do metryczki sprawy, 
  • informacje: kto i kiedy sprawę przyjął,
  • kto jest odpowiedzialny za sprawę,
  • u kogo aktualnie sprawa się znajduje,
  • jaki jest bieżący status sprawy;

 • możliwość dołączania załączników w postaci plików na każdym etapie prowadzenia sprawy
  (zdjęcia, filmy, pliki .doc, .pdf, itp.);

 •  automatyczne generowanie zlecenia dla firmy wykonawczej na podstawie danych zawartych w metryczce sprawy;

 • role użytkowniów programu:
  • inspektor ds budowlanych;
  • inspektor ds elektrycznych
  • inspektor wod-kan-gaz;
  • administrator budynku;
  • operator przyjmujący zgłoszenia;
  • kierownik;
  • zarząd (nadzór);
 •  statusy sprawy (przykładowe):
  • sprawa zgłoszona w systemie
  • czeka na opinię inspektora
  • zaakceptowana przez inspektora
  • oczekiwanie na potwierdzenie środków na koncie remontowym
  • oczekiwanie na podpisanie uchwały
  • przekazano pod decyzję Zarządu
  • przekazano pod decyzję kierownika
  • w trakcie realizacji
  • zgłoszona do odbioru technicznego
  • po odbiorze technicznym
  • sprawa zamknięta i zapisana jako archiwalna
  • sprawa została odrzucona
  • oczekiwanie na inne informacje
  • sprawa błędnie wprowadzona (usunąć z bazy);

 •  formy akredytacji sprawy (przykładowe):
  • przyjęto do wiadomości,
  • parafowano,
  • przesłano dalej, 
  • odesłano do poprawy
  • podpisano


Technologia wykorzystana w budowie aplikacji

Frontend:
Angular 4; Typescript; Ag-grid; Bootstrap 3
Backend:
.NET Framework 4.5.1; ASP.NET Web Api; C#; MS SQL Server Entity Framework

Możliwość dostosowania programu pod specyficzne potrzeby Klienta.
W przypadku zainteresowania wersją demo prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza lub telefonicznie
502 387 145.

Projekty informatyczne realizujemy dla firm zlokalizowanych na terenie takich  miast wojewódzkich jak:

Białystok,  Bydgoszcz,  Gdańsk (Trójmiasto),  Katowice,  Kielce,  Koszalin,  Kraków, 
Lublin,  Łódź,  Olsztyn,  Opole,  Poznań,  Rzeszów,  Szczecin, 
Warszawa,  Wrocław,  
Zielona Góra oraz ich województw.

 

Projekty informatyczne realizujemy dla firm zlokalizowanych na terenie takich  miast wojewódzkich jak:
Białystok,  Bydgoszcz,  Gdańsk (Trójmiasto),  Katowice,  Kielce,  Koszalin,  Kraków, 
Lublin,  Łódź,  Olsztyn,  Opole,  Poznań,  Rzeszów,  Szczecin, 
Warszawa,  Wrocław,  
Zielona Góra oraz ich województw.

Nasza lokalizacja

Agencja Interaktywna  Web Wizard.com
rok założenia 2000


52-220 Wrocław, ul. Gen. Grota-Roweckiego 8/10
NIP:        PL 899-142-54-65
REGON:   932899803

kontakt telefoniczny w godzinach 8.30 - 16.30

tel.    +48 71 346 29 73
tel. kom.  +48 502 387 145

 

Formularz kontaktowy

Od nawiązania kontaktu z Nami, dzieli Cię Tylko jeden krok, który może być początkiem długoletniej współpracy.
Z pewnością szybko ulegnie zapomnieniu treść przesłanej korespondencji, ale nigdy nie zapomnisz tego jak się czułeś podczas współpracy z nami.

Zaczynamy?

 

*

Przeglądaj Dodaj plik

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Agencja Interaktywna Web Wizard.com z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 8/10, 52-220 Wrocław prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 1661331 z dnia 13.03.2003, REGON: 932899803, e-mail: biuro@webwizard.com.pl

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności.