Kaskadowe i iteracyjne modele rozwoju oprogramowania i aplikacji

Kaskadowe i iteracyjne modele rozwoju oprogramowania i aplikacji

Iteracyjny rozwój aplikacji


Iteracyjne wytwarzanie aplikacji  jest procesem tworzenia oprogramowania, który odbywa się w małych krokach, podczas których analizuje się otrzymane wyniki pośrednie, stawia nowe wymagania i koryguje poprzednie kroki.

Cykl życia projektu podczas rozwoju iteracyjnego jest podzielony na sekwencję iteracji, z których każda jest w istocie miniaturowym projektem, tzn. obejmuje wszystkie procesy wytwarzania oprogramowania (zbieranie i analizę wymagań, opracowanie specyfikacji wymagań, bezpośrednią implementacja, testowanie i uruchomienie), ale w ramach jednej iteracji nie jest rozwijany cały projekt, a jedynie jego wersja lub wydzielona część.

Z reguły celem każdej iteracji jest uzyskanie wersji aplikacji, która zawiera zarówno nowe lub poprawione cechy zaimplementowane podczas bieżącej iteracji, jak i funkcjonalność wszystkich poprzednich iteracji. Wynik końcowej iteracji zawiera natomiast całą wymaganą funkcjonalność produktu.

Budżet i ramy czasowe wymagane do wdrożenia ostatecznej wersji zwykle nie są wstępnie ustalone, ponieważ całkowity zakres prac nie jest zdefiniowany, a wymagania są generowane w trakcie realizacji.

Rozwój iteracyjny, iteracyjny, inkrementalny i ewolucyjny są w rzeczywistości synonimami.

Iteracyjny (iteracja, "powtarzanie") w tym przypadku oznacza podejście oparte na realizacji zadań w ramach "mini-projektów", inkrementalny (increment "zwiększanie") oznacza sekwencyjne dodawanie funkcjonalności do tworzonego produktu, a ewolucyjny (evolutio, "rozwijanie") oznacza proces rozwoju produktu przypominający naturalny rozwój gatunków biologicznych.

 

Kaskadowy i iteracyjny model rozwoju aplikacji


Metaforycznie, porównanie kaskadowych i iteracyjnych modeli rozwoju jest często opisywane na przykładzie rozwoju pojazdów.

W przypadku modelu kaskadowego najpierw opisuje się wymagane cechy pojazdu, a następnie na podstawie tych wymagań opracowuje się dokumentację projektową. Po opracowaniu dokumentacji konstrukcyjnej następuje montaż poszczególnych elementów pojazdu i ich wzajemna integracja. Powstały w ten sposób zespół jest następnie testowany zgodnie z dokumentacją projektową, zanim gotowy pojazd zostanie przekazany klientowi. Wszystkie te etapy trwają dość długo, a klient dopiero na samym końcu otrzymuje produkt nadający się do użytku.

Podejście iteracyjne jest nieco inne. Na początku stawia się zadanie skonstruowania pojazdu. A efektem pierwszej iteracji może być wariant takiego pojazdu - na przykład hulajnoga. Nie potrzebuje ona silnika spalinowego i może być montowana dziesiątki razy szybciej niż samochód. Tak, hulajnoga traci do samochodu w wielu aspektach, ale wciąż jest bardziej wydajna w poruszaniu się niż chodzenie. Druga iteracja może zaowocować powstaniem hulajnogi z silnikiem elektrycznym. W trzeciej iteracji, hulajnoga może mieć większe koła i stać się e-rowerem. W czwartej iteracji, rower elektryczny może zostać wyposażony w silnik spalinowy i stać się motocyklem.

W istocie, z każdą iteracją funkcjonalność wzrasta. I podczas gdy zwolennicy wodospadu czekają, aż pojazd będzie gotowy, ci, którzy uwielbiają podejście iteracyjne, już go używają. I może się okazać, że powstały w ten sposób motocykl jest lepszym wynikiem biznesowym.

Kluczowe korzyści płynące z iteracyjnego modelu rozwoju aplikacji to ograniczanie ryzyka - wczesne wykrywanie konfliktów pomiędzy wymaganiami, modelami i realizacją projektu; większa koncentracja na kluczowych zadaniach; dynamiczne generowanie i zarządzanie wymaganiami.

Organizacja efektywnej informacji zwrotnej od zespołu projektowego do klienta, dzięki czemu powstaje produkt, który rzeczywiście spełnia jego potrzeby.

Szybkie wydanie produktu o minimalnej wartości (MVP) oraz możliwość wprowadzenia produktu na rynek i rozpoczęcia jego użytkowania znacznie wcześniej.

Główne wady iteracyjnego modelu rozwoju aplikacji to problemy z architekturą i koszty ogólne - gdy mamy do czynienia z chaotycznymi wymaganiami i bez spójnego globalnego planu, architektura aplikacji może ucierpieć i mogą być potrzebne dodatkowe zasoby, aby doprowadzić ją do odpowiedniej formy. W rzeczywistości, możliwość zmiany wymagań podczas tworzenia produktu ma swoją cenę, taką czy inną.

Nie ma ustalonego budżetu i terminu realizacji oraz wymagane jest duże zaangażowanie klienta w proces - dla niektórych klientów są to nieakceptowalne warunki współpracy z deweloperem, lepiej sprawdzają się w modelu kaskadowym.

 

Kaskadowy model rozwoju aplikacji


Kaskadowy model wytwarzania oprogramowania (waterfall) jest procesem wytwarzania, w którym fazy zbierania i analizy wymagań, projektowania i prototypowania, implementacji, testowania, integracji i wsparcia przebiegają sekwencyjnie.

Zgodnie z modelem kaskadowym, programiści przechodzą ściśle sekwencyjnie od jednego procesu do następnego. Najpierw w pełni zakończona jest faza zbierania wymagań - tworzona jest lista zidentyfikowanych wymagań na oprogramowanie. Dopiero po zebraniu i przechwyceniu wymagań następuje przejście do procesu projektowania, w trakcie którego generowana jest specyfikacja programistyczna, opisująca zadania, jakie mają wykonać programiści, a także sposoby realizacji i związane z nimi ograniczenia. Gdy projekt jest już w pełni gotowy, programiści realizują projekt zgodnie z zakresem wymagań - w przykładzie tworzenia strony internetowej, rysowany jest projekt, wykonywany jest layout i kodowanie strony. Po zakończeniu fazy projektowania, opracowany produkt jest testowany. Na tym etapie, wszystkie defekty są identyfikowane i eliminowane zgodnie z zakresem wymagań. Następnie projekt jest uruchamiany i udzielane jest wsparcie - zapewnienie operacyjności i usuwanie błędów.

Model kaskadowy zakłada, że przejście z jednej fazy rozwoju produktu do następnej następuje dopiero po zakończeniu fazy poprzedniej i że nie ma żadnych powrotów i nakładania się faz.

Tworzenie oprogramowania czy aplikacji  w tym modelu pozwala na ścisłe ustalenie budżetów i terminów. Praca w tym modelu może być jednak efektywna tylko wtedy, gdy klient bardzo szczegółowo rozumie cele i założenia tworzonego produktu i potrafi je sformułować. Wynika to z faktu, że zakres prac jest również ustalony - jeśli czegoś nie ma w SIWZ, to najprawdopodobniej nie zostanie to zrealizowane w ustalonym budżecie i terminie. Wprowadzanie zmian w projektach typu waterfall jest również dość problematyczne. Tak więc w przypadku naprawdę dużych projektów i tworzenia czegokolwiek innowacyjnego, ten model nie jest odpowiedni.

Alternatywą dla wodospadu jest iteracyjny model rozwoju (na przykład różne metodologie "agile").

Rozwój iteracyjny jest świetny dla dużych projektów, dla projektów z niepewnymi wymaganiami i dla produktów programistycznych, które są innowacyjne i oparte na hipotezach biznesowych, które muszą być testowane.

  

 

Chcesz nawiązać współpracę z Python Software House, który tworzy  dedykowane aplikacje webowe, dedykowane aplikacje mobilne i strony internetowe na zamówienie?

Poszukujesz Software House, który ma w swojej ofercie  tworzenie dedykowanych aplikacji internetowych z wykorzystaniem Python, Django i Flask? Jesteśmy  Python Software House, który istnieje na rynku 20 lat i ma w swoim portfolio wykonane dedykowane aplikacje webowe i desktopowe i oprogramowanie na zamówienie, jak również zaawansowane systemy informatyczne. Tworzymy narzędzia cyfrowe i  rozwiązania, które nie tylko pozwalają wizualizować dane, ale także integrujemy je z regularnymi procesami biznesowymi, tworzymy oparte na danych pełnoprawne dedykowane aplikacje mobilne i webowe, które sprawiają, że dane stają się bardziej dostępne dla całej organizacji.

 

Może chcesz wykorzystać rozwiązania oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, machine learning lub deep learning?

 

Technologie informacyjne z usługi dla biznesu zamieniły się w  jego podstawę. Budujemy cyfrowe kompetencje w obszarze zainteresowań Klienta i pomagamy znaleźć nowe modele dla biznesu.
To nasza misja.

 

Porozmawiaj z nami o swoim projekcie, a my weźmiemy pod uwagę specyfikę Twojej działalności, przewidziany czas i budżet i wybierzemy najlepszą z dostępnych opcji jego realizacji.

 

Nasza lokalizacja

Agencja Interaktywna  Web Wizard.com
rok założenia 2000


52-220 Wrocław, ul. Gen. Grota-Roweckiego 8/10
NIP:        PL 899-142-54-65
REGON:   932899803

kontakt telefoniczny w godzinach 8.30 - 16.30

tel.    +48 71 346 29 73
tel. kom.  +48 502 387 145

 

Formularz kontaktowy

Od nawiązania kontaktu z Nami, dzieli Cię Tylko jeden krok, który może być początkiem długoletniej współpracy.
Z pewnością szybko ulegnie zapomnieniu treść przesłanej korespondencji, ale nigdy nie zapomnisz tego jak się czułeś podczas współpracy z nami.

Zaczynamy?

 

*

Przeglądaj Dodaj plik

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Agencja Interaktywna Web Wizard.com z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 8/10, 52-220 Wrocław prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 1661331 z dnia 13.03.2003, REGON: 932899803, e-mail: biuro@webwizard.com.pl

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności.